Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje Kasjera

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: KASJER.

Prowadzenie kasy poprzez:

 • sprzedaż biletów na imprezy, sporządzanie rozliczeń ze sprzedanych biletów;
 • obsługa systemu komputerowego w zakresie sprzedaży biletów i obsługi raportów kasowych;
 • fakturowanie sprzedanych biletów;
 • sporządzanie raportów kasowych (dziennych i okresowych);
 • sprowadzanie i odprowadzanie gotówki z/do banku (czeki), dostarczanie i odbiór dokumentów bankowych;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • wypłaty gotówkowe;
 • przyjmowanie wpłat;
 • prowadzenie kasy zgodnie z Instrukcja Kasową oraz innymi regulaminami wewnętrznymi;
 • praca w systemie zmianowym oraz w weekendy.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe;
 • znajomość programu Symfonia – miłe widziana;
 • doświadczenie w prowadzeniu kasy;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie;
 • zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność;
 • gotowość do pracy w dni wolne od pracy, dyspozycyjność;
 • biegła obsługa pakietów biurowych MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – pełny etat;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Kasjer
Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 19.04.2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza      

z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO KASJER,

lub mailem na adres: justyna.czarnecka@palac.art.pl lub alicja.wiacek@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kasjer w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.05.2019.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
  a.) prawo dostępu do podanych danych;
  b.) prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
  c.) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  d.) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.) prawo do przenoszenia danych;
  f.) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 7. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.