Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje Instruktora

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: INSTRUKTOR.

Opis stanowiska:

 • szeroko pojęta opieka nad klubem osiedlowym: tworzenie planów i sprawozdań z działalności placówki, przygotowywanie umów oraz dokumentacji związanej z organizacją różnych wydarzeń;
 • przyjmowanie opłat za zajęcia oraz ich rozliczanie w kasie PKZ;
 • opieka nad sekcjami zainteresowań;
 • organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć;
 • prowadzenie ww. zajęć w innych placówkach PKZ;
 • udział w przeglądach, konkursach i festiwalach;
 • praca głównie w godzinach popołudniowych.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe lub uprawnienia do prowadzenia zajęć określonego typu;
 • przygotowanie pedagogiczne;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie;
 • zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność;
 • gotowość do pracy w dni wolne od pracy, dyspozycyjność;
 • biegła obsługa pakietów biurowych MS Office;
 • doświadczenie w pracy w placówce kulturalnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • pracę przy ciekawych projektach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Instruktor
Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 18.03.2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza      

z dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO INSTRUKTORA

lub mailem na adres: anita.lorek@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 30.03.2019 r.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
  a.) Prawo dostępu do podanych danych;
  b.) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
  c.) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  d.) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.) Prawo do przenoszenia danych;
  f.) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 7. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.