Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o konkursie ofert na "Remont Klubu Osiedlowego Unikat"

Autor: Magdalena Koziak

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Remont klubu osiedlowego Unikat" zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Klub jest zlokalizowany przy ulicy Kasprzaka 46.

Ofertę w załączonym formularzu należy dostarczyć do siedziby zamawiającego na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolnosci 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 330 do dnia 29 lipca 2015 do godziny 10:00 (decyduje termin wpływu)

Treść ogłoszenia do pobrania