Zamówienia publiczne

Oferta ubezpieczenia

Autor: Jakub Kozieł

Pałac Kultury  Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na:

kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2016

Termin składania ofert upływa z dniem 28.12.2015 r. godzina 14.00.

Zamawiający:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
41-300 Dąbrowa Górnicza
Plac Wolności 1

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zakres ubezpieczenia w załączniku. Dodatkowe pytania można kierować na adres e-mail podany poniżej.

Sposób i termin składania ofert

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy doręczyć do sekretariatu PKZ lub przesyłać na adres email: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 28.12.2015 godzina 14.00 – decyduje termin wpływu.

Informacje dodatkowe

Zgodnie ze statutem, działalność Pałacu obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, koncertów, spektakli i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych.

Ponadto w zakresie obowiązków znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność w zakresie kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie Pałacu Kultury Zagłębia.

Rodzaj przeważającej działalność zgodnie z PKD: 9004Z

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do Pobrania:
Treść Zapytania