Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż mebli do PKZ Klubu Osiedlowego Krąg - wybór najkorzystniejszej oferty