Relacje

Nowy Rok powitany przez mieszkańców Okradzionowa

Autor: Magdalena Koziak

Dnia 22 stycznia 2016 roku Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie  wspólnie z Radą Osiedla oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Okradzionowie zorganizowała „Spotkanie noworoczne”. Na tę okazję przybyło szerokie grono zaproszonych gości oraz mieszkańcy dzielnicy Okradzionów. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Swojaki”, który przepiękną piosenką noworoczną wszystkich przybyłych  wprowadził w klimat dalszej części spotkania.                                               
Podczas uroczystości  nie zabrakło  rozmów, żartów, wymiany doświadczeń, wspomnień,
a także nawiązania nowych znajomości.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Płonka