Aktualności

Najem kawiarni - konkurs ofert

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego (parter strona prawa, budynek Pałacu Kultury Zagłębia) o powierzchni 128,7 m², przeznaczonego na działalność kawiarnianą, na czas oznaczony od 01.08.2018 do 31.12.2020 r.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 1 500,00 złotych netto.
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, w zamkniętych kopertach z opisem OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO w PKZ - KAWIARNIA, w terminie do dnia  28.06.2018 r., w sekretariacie Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 r., o godz. 10:00, w Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w sali konferencyjnej II (nr 201) na I piętrze.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert zawiera REGULAMIN.