Nabór na stanowisko - Specjalista ds. BHP

Nabór na stanowisko - Specjalista ds. BHP

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. BHP
 

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie właściwego nadzoru w obszarze przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących w firmie procedur,
 • współpraca z kadrą kierowniczą wyższego i średniego szczebla w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpiecznej organizacji pracy,
 • inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa pracy,
 • udział w tworzeniu wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji z zakresu bhp,
 • przeprowadzanie obowiązujących szkoleń bhp i opracowywanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami lekarskimi pracowników,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji bhp,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • udział w prowadzeniu dochodzeń powypadkowych i sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji.
   

Oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. bhp,
 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów z zakresu bhp,
 • samodzielność, mobilność i umiejętność planowania swojej pracy,
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury będzie dodatkowym autem.
   

Oferta:

 • umowa o pracę w wymiarze ½ etatu,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z tabelą zaszeregowań, premia regulaminowa i uznaniowa,
 • samodzielna praca umożliwiająca realizacje własnych pomysłów i rozwiązań,
 • pakiet socjalny.
   

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres:

 1. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 2. sekretariat@palac.art.pl
 3. violetta.banaszczyk@palac.art.pl
 4. osobiście w pokoju nr 311 kadry lub w sekretariacie pokój nr 330

w terminie do dnia 19 października 2015 roku.