Aktualności

NABÓR DO SEKCJI I ZESPOŁÓW

Autor: Administrator
araPAŁAC  KULTURY  ZAGŁĘBIA
W  DĄBROWIE  GóRNICZEJ

OGŁASZA NABóR DO SEKCJI I ZESPOŁóW
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY  I  DOROSŁYCH 
 NA  ROK  KULTURALNY   2008/2009


SEKCJA  PLASTYCZNA    -  od 3 lat
Dzieci                       -  20 zł./m-c      ( 1 x tyg.  po 1h. )
Młodzież, studenci   -  30 zł./m-c      ( 1 x tyg.  po  2h. )
Dorośli                      -  50 zł./m-c      ( 1 x tyg.  po  3h. )
      / proponujemy zajęcia plastyczne z zakresu rysunku, malarstwa, ceramiki, szkła,
        rzeźby i grafiki warsztatowej /

ZAJĘCIA  RYTMICZNO – UTANECZNIAJĄCE     - od 4-6 lat
- 20 zł./m-c        ( 1 x tyg. :   po 45 min.   / tylko 4-latki 30 min. )

NAUKA  GRY  NA INSTRUMENCIE  - gitara, keyboard
zajęcia  indywidualne       - 80 zł./m-c    ( 1 x tyg.  po 1h. )
            warsztaty  grupowe          - 20 zł./m-c    ( 1 x tyg.  po 1h. )
            / zapisy wyłącznie u instruktora  - 509 211 997 /

ZAJĘCIA  WOKALNE:
            emisja głosu: zajęcia indywidualne      - 80 zł./m-c    
                                  warsztaty grupowe         - 20 zł./m-c
            / zapisy wyłącznie u instruktora  - 509 211 997 /
 
SEKCJA  TAŃCA  WSPóŁCZESNEGO    -20 zł./m-c    ( 2 x tyg. po 1h. )
 zapisy do grup:
 -  początkującej  wiek  od   7 - 10 lat
 -  początkującej  wiek  od 11 - 14 lat
 -  zaawansowanej  wiek  od 15 – 16 lat     / poszukujemy osób, które chciałyby  
    pogłębić lub rozwinąć swoje umiejętności tańca współczesnego oraz zależy nam
    na stworzeniu zespołu reprezentującego PKZ /
    Od wszystkich uczestników oczekujemy sumienności i wytrwałości !   

DZIECIĘCY  ZESPóŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY  - od 5-7 lat
           - 20 zł./m-c    ( 1 x tyg.  po 1h. )           

TEATRZYK  DZIECIĘCY   - od 7 lat
- 20 zł./m-c   ( 1 x tyg.  po 1h. )

ZESPóŁ  FOLKLORYSTYCZNY  PKZ „GOŁOWIANIE”  - od 4 lat
Dzieci       - 20 zł./m-c  ( 1 x tyg.  po 1h. )
Dorośli i młodzież    - bezpłatnie

KABARETY  MŁODZIEŻOWE   - bezpłatnie
          / informacje u instruktora 608-432-097 /

Informacja i zapisy w Pałacu Kultury Zagłębia:
do godz. 16:00       -  pokój 210      lub  tel. 032/262-20-61 wew.39
po godz. 16:00       -  zapisy w punkcie informacyjnym  / parter lewa strona /