Edukacja artystyczna

NABÓR DO SEKCJI I ZESPOŁÓW

Autor: Administrator
nabor2007_2008

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA

ogłasza nabór do sekcji i zespołów

na rok kulturalny 2007/2008

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH
adresowany jest do dzieci od 3 - 5 lat, nie uczęszczających do przedszkola.
Prowadzone będą w formie ćwiczeń i zabaw twórczych z dziedziny muzyki,
plastyki i teatru. - w godz. dopołudniowych!
Odpłatność 25,-zł/m-c
ZAJĘCIA RYTMICZNO – UTANECZNIAJĄCE
prowadzone są dla dzieci w wieku od 4 - 6 lat w formie przeróżnych ćwiczeń
i zabaw muzyczno - ruchowych.
Odpłatność 20,-zł/m-c
ZAJĘCIA PLASTYCZNE – dla dzieci od 3 lat
Odpłatność 20,-zł/m-c
DZIECIĘCY ZESPÓŁ MUZYCZNY – dla dzieci od 5 – 7 lat
zajęcia wokalne z elementami gry na instrumentach perkusyjnych.
Zapisy u instruktora po przesłuchaniu muzycznym.
Odpłatność 20,-zł/m-c
TEATRZYK DZIECIĘCY - dla dzieci od 6 lat
Odpłatność 20,-zł/m-c

ZAJĘCIA DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:
WARSZTATY PLASTYCZNE
Odpłatność: dzieci - 20,-zł/m-c

młodzież, studenci - 30,-zł/m-c
dorośli - 50,-zł/m-c
SEKCJA TAŃCA NOWOCZESNEGO - dla dzieci od 8 lat
Odpłatność 20,-zł/m-c
NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE -gitara, keyboard
Odpłatność: indywidualny tok nauczania - 80,-zł/m-c
zajęcia w grupach 3-5 osobowych - 20,-zł/m-c
Zapisy bezpośrednio u instruktora we wtorki i czwartki w godz. 16:00 -19:00
w Sali Kameralnej II piętro.
ZAJĘCIA Z EMISJI GŁOSU - dla dzieci od 10 lat
Odpłatność: indywidualny tok nauczania - 80,-zł/m-c
zajęcia w grupie - 20,-zł/m-c
Zapisy bezpośrednio u instruktora we wtorki i czwartki w godz. 16:00 -19:00
w Sali Kameralnej II piętro.
ZAJĘCIA TEATRALNE
oferta skierowana do dzieci w wieku szkoły podstawowej.
Odpłatność 20,-zł/m-c
KABARETY MŁODZIEŻOWE
informacje można zasięgnąć u opiekuna kabaretów Jarosława Cyby pod numerem tel 608-432-097.
 Informacja i zapisy w PKZ w pokoju 210 lub tel. 032/262-20-61 wew. 39