Dom Kultury Ząbkowice

LIPA 2013

Autor: Administrator

Finał przeglądu  „Lipa 2013”skupił w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku Białej laureatów  XVII Ogólnopolskiego i XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2013”z całej Polski. Z Dąbrowy Górniczej przyjechała Agata Ciastek, uczennica szkoły podstawowej i uczestniczka zajęć literacko-dziennikarskich w PKZ – Domu Kultury w Ząbkowicach, prowadzonych przez instruktorkę Teresę Jędras. 

Agatka nie po raz pierwszy zbierała laury, uczestniczyła bowiem w wielu
konkursach poetyckich i literackich ukoronowanych sukcesem. 
Młodzi
zdolni ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych odbierali
nagrody,  gratulacje w akompaniamencie oklasków widowni. Dla nich grał
kompozytor, pianista Janusz Kohut, dla nich również aktorzy z teatru
Banialuka przygotowali przedstawienie, w którym wykorzystali teksty
zwycięzców. Wiersze i proza laureatów zostały wydane nakładem
książkowym. W ten sposób młodzi poeci i prozaicy doczekali się
publikacji 100 najlepszych prac wybranych spośród 1234 nadesłanych z
całej Polski.
Uwieńczeniem uroczystości były warsztaty literackie
prowadzone przez jurorów: Tomasza Jastruna, Jana Pichetę i Juliusza
Wątrobę. Z pewnością nauka nie pójdzie w las, a przekazane
treści nie pozostaną bez echa.
Finał przeglądu został zatrzymany w kadrze i dla młodych zdolnych pozostanie na długo w pamięci.
A wszystko to działo się 18 października 2013r. I ja tam byłam, z kielicha piękna duchowej egzystencji człowieka piłam.
                                                                                                                                            
Teresa Jędras

{zoomcat catid=699}