Aktualności

Lato w Rubinie

Autor: Olaf Otwinowski

Lato w Rubinie to cykl wakacyjnych wydarzeń plenerowych, który został zapoczątkowany w ubiegłym roku w zrewitalizowanym, miasteczkowskim parku. Inicjatywa ta została świetnie przyjęta przez mieszkańców, którzy uczestniczyli regularnie w proponowanych wydarzeniach. Tegoroczna edycja Lata w Rubinie została zainaugurowana podczas Dni Miasteczka Śląskiego 2016 (25 czerwca), a później kontynuowana na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy. Przygotowany program jest niezwykle bogaty i przeznaczony dla odbiorców w różnym wieku. Mieszkańcy oraz goście będą uczestniczyćm.in. w koncertach, warsztatach, wystawach, pokazach filmowych (po raz pierwszy w Miasteczku Śląskim pojawi się kino plenerowe!), zabawach tanecznych oraz grach integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

Sponsorem Głównym cyklu wydarzeń w ramach Lata w Rubinie 2016 jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń o długości ok. 56 km i średnicy 1000 mm, na terenie woj. śląskiego.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycji i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-tworzen/

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.