Placówki

Inormacje o świetlicy

Autor: Grzegorz Drygała

Świetlica  mieści się
w budynku ochotniczej straży pożarnej. Proponuje zajęcia zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych.

adres: Dąbrowa Górnicza, ul. Ks. Stanisława 1, tel. 32 261-43-42

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
15:00-19:00
W okresie przerw od nauki szkolnej - w godzinach 10:00-14:00

 • Zajęcia muzyczne:

ZESPÓŁ WOKALNY
TUCZNA-BABA
- nazwa zespołu
pochodzi od pierwszej nazwy Tucznawy. Działa w ŚŚ Tucznawa od 2004r. Składa się
z dwunastu głosów żeńskich i obecnie prowadzony jest przez instruktora Jerzego
Piekoszewskiego oraz grzecznościowo przez Justynę Cębrzyńską. Repertuar
Tucznej-Baby obejmuje piosenki, przyśpiewki, utwory muzyki rozrywkowej, a także
sakralnej. Zespół uczestniczy w konkursach, festiwalach i przeglądach (m.in. w
Zebrzydowicach, Brennej, Świętochłowicach, Preczowie, Rudzie Śląskiej), a także
występuje na imprezach lokalnych, zarówno świeckich jak i kościelnych.

Dzieci i młodzież zapraszamy na INDYWIDUALNE LEKCJE GRY na keyboardzie oraz gitarze. Zajęcia
prowadzi instruktor Jerzy Piekoszewski.

W świetlicy środowiskowej odbywają się także regularne próby Koła Gospodyń Wiejskich Tucznawa,
któremu akompaniuje instruktor Jerzy Piekoszewski.

 • Zajęcia plastyczne - prowadzone są w kilku grupach wiekowych.  Ukierunkowane są na kreację, pobudzanie
  wyobraźni i samodzielnego myślenia. Zajęcia prowadzi instruktor  Martyna Nowak.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
realizują zadania pod kątem ogólnego rozwoju psychomotorycznego. Uczestnictwo w
zajęciach pozwala zwiększyć koncentrację dziecka, zdolności manualne i rozwinąć
wyobraźnię.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym realizują zarówno
zadania z zastosowaniem tradycyjnych technik plastycznych, jak i technik
dekoracyjnych, takich jak decoupage, malowanie na tkaninach, dekorowanie
ceramiki i inne.

Od lutego 2013r. odbywają się także spotkania młodzieży,
która uczy się podstaw KALIGRAFII.

 • Świetlica organizuje również imprezy okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień
  Dziecka, Mikołajki itp.).  Jest otwarta
  na współpracę z lokalnym środowiskiem - filią MBP, Radą Rodziców przy SP nr 23,
  Radą Osiedla Tucznawa.  Mile widziani są
  ludzie „pozytywnie zakręceni" - pasjonaci numizmatyki oraz filatelistyki i
  inni. Na spotkania te zaprasza kierownik świetlicy - Barbara Świtała.
 • Co roku prowadzone są Akcja Lato i Akcja Zima, mające na celu
  uatrakcyjnić czas dzieciom i młodzieży spędzających wakacje i ferie zimowe w
  domu.