Aktualności

„Wesołych Świąt” - lista laureatów

Autor: Agnieszka Czarnik

Znamy wyniku konkursu, który został zorganizowany przez Galerię Sztuki PKZ w ramach projektu pt. Wesołych Świąt.  Projekt ten składał się z dwóch części: warsztatów plastycznych, z udziałem uczestników zajęć Edukacji Kulturalnej i Artystycznej PKZ realizowanych w placówkach i w Pracowni Plastycznej PKZ oraz wystawy świątecznej eksponowanej w przestrzeniach wystawienniczych Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie znalazły się najciekawsze prace. 

Zadaniem uczestników warsztatów było zaprojektowanie autorskiej kartki świątecznej, przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych do tego celu papierowych makiet. Prace, które powstały podczas warsztatów zostały przekazane Galerii Sztuki PKZ, a następnie przedłożone do oceny powołanej komisji konkursowej. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele działów merytorycznych Pałacu Kultury Zagłębia.

Oto zwycięzcy!

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE:

1. Antonina Walotek, 5 lat, Świetlica w Rudach

Instruktor: Karolina Nowak

2. Franciszek Walotek, 5 lat, Świetlica w Rudach

Instruktor: Karolina Nowak

3. Zofia Kędzierska, 11 lat, Świetlica Antoniów

Instruktor: Edyta Sobieraj

WYRÓŻNIENIA POZAREGULAMINOWE przyznane przez Komisję Konkursową:

4.  Sandra Konfederak, 9 lat, Dom Kultury Ząbkowice

Instruktor: Barbara Kochańska

5.  Julia Zaborowicz, 8 lat, Świetlica w Rudach

Instruktor: Karolina Nowak

6.  Lilianna Lech, 8 lat, Klub Osiedlowy Helikon

Instruktor: Maria Ostaszewska

7.  Antonina Fujarska, 10 lat, Świetlica w Rudach

Instruktor: Karolina Nowak

Każdy z laureatów otrzymał dyplom oraz zaproszenie na spekatkl pt. Zimowa przygoda. Pierwsze cztery wyróżnienia otrzymały dodatkowo upominek rzeczowy a ich prace zostały wydrukowane w formie pocztówki, które są dostępne w placówkach oraz przy punkcie informacyjnym w Pałacu Kultury Zagłębia.


W ramach projektu Wesołych Świąt wpłynęło 206 prac uczestników zajęć Edukacji Artystycznej i Kulturalnej (dzieci) i 15 prac uczestników PKS (dorośli/ seniorzy zajęcia z Rękodzieła oraz Rysunku i Malarstwa). W głosowaniu na pracę, która ma zostać wydrukowana jako pocztówka,  brane pod uwagę były tylko prace dzieci. 

Na wystawie prezentujemy 70 prac z 206, które wpłynęły, w tym 6 prac osób dorosłych. Wystawa będzie dostępna od 6 grudnia do 27 stycznia.


Serdeczne gratulacje składamy nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom konkursu! Zapraszamy na wystawę. 
Wesołych Świąt!

Fot. Marek Wesołowski i Karolina Pazera