Pałac

Gołowianie na Węgrzech!

Autor: Małgorzata Fert

W dniach 24 - 28 czerwca 2015 r., Zespół Pieśni i Tańca PKZ Gołowianie był uczestnikiem projektu pn.: FOLK FORUM 1 – „Couple Dances” w miejscowości Ulles na Węgrzech, którego organizatorem była węgierska fundacja Üllési Fonó Alapítvány.

Ideą projektu, w którym udział wzięli tancerze z Węgier, Słowacji, Czech i Polski, było odnalezienie historycznej ewolucji i transformacji tańców, we wszystkich czterech państwach oraz rozpoznanie i przeanalizowanie występujących podobieństw i różnic, celem lepszego poznania i uczenia się od siebie nawzajem. Założenie zostało zrealizowane na specjalnych warsztatach, podczas których każdy z partnerów miał swoją sesję. ZPiT PKZ Gołowanie zaprezentował tańce regionalne i wygłosił prezentację, przybliżającą pozostałym uczestnikom nasz region oraz tło historyczne i geograficzne.

Na zakończenie, każdy z partnerów wystąpił ze swoim programem w Parku Dziedzictwa Narodowego w Ulles oraz na scenie plenerowej w Szeged, celem ukazania kulturowej różnorodność Krajów Grupy Wyszehradzkiej - lokalnej społeczności.