Aktualności

EDUKACYJNE PRACOWNIE MULTIMEDIALNE W PKZ

Autor: Krzysztof Korzeniecki

EDUKACJA KULTURALNA W SIECI PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA jest projektem realizowanym przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej w okresie od maja do października 2013r.

Projekt został dofinansowany ze środków MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO w Warszawie, w wysokości 100.000,00 zł. co stanowi 72 % wartości
całości przedsięwzięcia.

 

Pierwszym krokiem do poprawy funkcjonowania instytucji
kultury jaką jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej jest będący w toku kapitalny remont siedziby
głównej PKZ. Projekt EDUKACJA KULTURALNA W SIECI PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA jest
kolejnym, równie ważnym etapem umożliwiającym poprawę warunków oraz rozwój i
popularyzację edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w Zagłębiu Dąbrowskim.

W celu utworzenia i doposażenia EDUKACYJNYCH PRACOWNI MULTIMEDIALNYCH w PKZ i
placówkach przyległych  tj.  Świetlice Środowiskowe, Kluby Osiedlowe i Dom
Kultury w Ząbkowicach - w ramach projektu zakupiony został m.in. profesjonalny
sprzęt komputerowy i multimedialny.

Skomputeryzowanie i możliwość połączenia ich w ogromną SIEĆ
umożliwi rozwój kultury w regionie z uwzględnieniem odległych dzielnic miasta.
Dodatkowe zasoby techniczne wpłyną na rozwinięcie oferty Amatorskiego Ruchu
Artystycznego oraz wzrost aktywizacji edukacji kulturalnej odbiorców czyli
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym również słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Edukacyjne Pracownie Multimedialne służyć będą do rozwoju
kompetencji komputerowych i multimedialnych uczestników zajęć (w tym również
osób w starszym przedziale wiekowym) oraz do wprowadzenia nowatorskich form
realizacji multimedialnych warsztatów artystycznych.

Dodatkowe informacje merytoryczne:
Małgorzata Gębczyńska tel. 602 436 796
e-mail: malgorzata.gebczynska@palac.art.pl
Ryszard Bernaś 32 733 88 00 wew. 818
e-mail: ryszard.bernas@palac.art.p

 

logo_mkidn