Aktualności

EDUKACJA KULTURALNA W SIECI PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

Autor: Administrator

•    projekt realizowany przez Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
•    w okresie od maja do października 2013r.
•    dofinansowany ze środków MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w Warszawie, w wysokości 100.000,00 zł. co stanowi 72% wartości całości przedsięwzięcia.

Pierwszym krokiem do poprawy funkcjonowania instytucji kultury jaką jest
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej  jest będący w toku
kapitalny remont siedziby głównej PKZ. Projekt EDUKACJA KULTURALNA W
SIECI PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA jest kolejnym, równie ważnym etapem
umożliwiającym poprawę warunków oraz rozwój i popularyzację edukacji
kulturalnej oraz animacji kultury w Zagłębiu Dąbrowskim.

W celu
utworzenia i doposażenia  EDUKACYJNYCH PRACOWNI MULTIMEDIALNYCH w PKZ    
                i placówkach przyległych  tj.  Świetlice Środowiskowe,
Kluby Osiedlowe i Dom Kultury w Ząbkowicach - w ramach projektu
zakupiony został m.in. profesjonalny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Skomputeryzowanie
i możliwość połączenia ich w ogromną SIEĆ umożliwi rozwój kultury w
regionie z uwzględnieniem odległych dzielnic miasta. Dodatkowe zasoby
techniczne wpłyną na rozwinięcie oferty Amatorskiego Ruchu Artystycznego
oraz wzrost aktywizacji edukacji kulturalnej odbiorców czyli dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, w tym również słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Edukacyjne Pracownie Multimedialne służyć będą
do rozwoju kompetencji komputerowych                  i multimedialnych
uczestników zajęć (w tym również osób w starszym przedziale wiekowym)
oraz do wprowadzenia nowatorskich form realizacji multimedialnych
warsztatów artystycznych.

Dodatkowe informacje;
•    Małgorzata Gębczyńska tel. 602 436 796 malgorzata.gebczynska@palac.art.pl
•    Ryszard Bernaś 032 733 88 00 wew. 818 ryszard.bernas@palac.art.pl

logo_mkidn