Aktualności

Dział Organizacji Imprez i Widowni ogłasza nabór!

Autor: Agnieszka Czarnik

Pałac Kultury Zagłębia ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI IMPREZ i WIDOWNI

KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizatorskie, odporność na stres,
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w organizacji wydarzeń,
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 • znajomość języka angielskiego.

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań Pałacu Kultury Zagłębia, w tym organizacja i obsługa wydarzeń takich jak koncerty, spektakle, festiwale, eventy artystyczne itp.;
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowania imprez, m.in.: sporządzanie umów, kosztorysów, kart imprez itp.;
 • obsługa internetowego systemu sprzedaży biletów;
 • organizacja widowni, budowanie relacji z publicznością;
 • monitoring oferty rynkowej w zakresie kultury.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
 • praca w weekendy, dni świąteczne, zmianowa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. organizacji imprez i widowni.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej na adres Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
lub elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.jedryczka@palac.art.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA) w terminie do 20.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. organizacji imprez i widowni w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 15.10.2022r.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.