Relacje

Biało-czerwony listopad w placówkach PKZ

Autor: Magdalena Koziak

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek /C. K. Norwid/ to słowa, które powinny towarzyszyć nam nie tylko w listopadzie...

Pieśni zrodzone z niewoli – to koncert, którym Klub Osiedlowy Helikon wprowadził swoich słuchaczy w nastrój patriotycznej refleksji  w przeddzień Święta Niepodległości, opowiadając starannie dobranym repertuarem o polskiej walce o wolność na przestrzeni kolejnych wieków.
Można więc było usłyszeć pieśni powstańcze, legionowe, wojskowe i utwory współczesnych artystów, z których  epatował ogromny wachlarz emocji – radość w Sercu w plecaku, rycerskiej dumy Pierwszej Brygady, czy młodzieńczy zapał powstańców warszawskich w Dziś idę walczyć mamo.

Był to też swoisty hołd złożony tym wszystkim, którzy poprzez swój heroiczny wysiłek sprawili, że możemy się dzisiaj cieszyć wolnością. 

W koncercie wystąpił chór Zorza oraz soliści w składzie: A. Kulik, H. Piwowarska, R. Kozieł.
Zespołowi akompaniował J. Kołodziej – fortepian i A. Kopeć -  akordeon.
Całość została przygotowana przez E. Kaźmierską.

Także 10 listopada odbyły się w Świetlicy Środowiskowej w Okradzionowie obchody Święta Niepodległości przygotowane wspólnie ze  Szkołą Podstawową nr 28 w Dąbrowie Górniczej.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem   hymnu państwowego a następnie przystąpiono do montażu słowno - muzycznego, który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze.
Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejnym punktem spotkania były  warsztaty patriotyczne, podczas których dzieci wykonywały m. in. kokardy narodowe oraz chorągiewki
o barwach narodowych.

Tydzień później, 16 listopada nastrój patriotyczny objął osiedle Mydlice.
W Klubie Osiedlowym Krąg pojawili się młodzi artyści ze Szkoły Muzycznej, by przypomnieć wszystkim zebranym kilka historycznych faktów,
by podsycić płomyk wzniosłych uczuć w sercach, by uświadomić co to Ojczyzna...
Nie zabrakło wzruszeń, skrycie ocieranych łez...

We wszystkich placówkach odbyły się warsztaty pod nazwą Lekcja Patriotyzmu, których tematem były symbole narodowe.

Tekst i zdjęcia: materiały placówek