Repertuar

PUMA 2018

Data wydarzenia:
25 Wrzesień 2018 godz. 09:00
Lokalizacja:
Sala teatralna PKZ
Ceny biletów: 
wstęp wolny

PUMA, czyli Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, znów zagości w Pałacu Kultury Zagłębia. Wydarzenie odbędzie się 25 września, w Sali Teatralnej PKZ, wstęp - tradycyjnie - wolny. Na scenie zaprezentują swoją twórczość artystyczną mieszkańcy m.in. Częstochowy, Świętochłowic, Raciborza, Lelowa, Ostrówka, Cieszyna i Dąbrowy Górniczej. Zobaczymy przedstawienia teatralne i taneczne, kameralny chór, formacje muzyczne i inne.

Cele przeglądu:

 • propagowanie i promocja twórczości artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej
 • zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i solistów
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką
 • pielęgnowanie tradycji ludowych
 • oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej
 • kształtowanie charakterów artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo
 • umożliwienie konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów
 • doskonalenie pracy artystycznej zespołów
 • szeroko pojęta integracja społeczna
 • możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie
 • podniesienie samooceny

25 września, g. 9:00 - część artystyczna
26 września, g. 9:30 - konferencja

Konferencja naukowa Senior pełnoprawnym obywatelem Unii Europejskiej
W sprawie udziału w konferencji prosimy kontaktować się pod nr tel. 32 264 23 23 wew. 122.
 

Program konferencji

część I, g. 9:30
 • Polityka społeczna wobec osób starszych: bezpieczeństwo - uczestnictwo - solidarność. Aktywność psychospołeczna seniora - mgr Krystyna Męcik
 • Budowanie nowego modelu opieki długoterminowej w Unii Europejskiej - dr Iwona Kowalska
 • Samoleczenie i wielolekowość u osób w starszym wieku - mgr Joanna Świerczek
przerwa kawowa 11.00 – 11.30
 
część II, g. 11:30
 • Jestem tutaj, zapomniałem - praca z seniorami z chorobami neurodegeneracyjnymi, w szczególności z chorobą Alzheimera - mgr Edyta Kapuścik
 • Co nam w duszy gra..., czyli arteterapia jako możliwość wyrażenia siebie w procesie twórczym i początek zmiany - mgr Joanna Rodak
 • Ageism w ochronie zdrowia - stereotypy, uprzedzenia, fakty - mgr Katarzyna Wąchała-Glinka

 

Organizator: Dom Pomocy Społecznej Pod Dębem w Dąbrowie Górniczej

Lokalizacja na planie PKZ

Plan piętra
Sala teatralna PKZ

Legenda

IkonaWejścieIkonaKasaIkonaInformacjaIkonaSchodyIkonaWindaIkonaWinda dla niepełnosprawnychIkonaWejście dla niepełnosprawnych
IkonaWC dla kobietIkonaWC dla mężczyznIkonaWC ogólneIkonaWC dla niepełnosprawnychIkonaGarderobaIkonaSzatnia