Repertuar

PUMA 2017

Data wydarzenia:
28 Wrzesień 2017 godz. 09:30 - 15:30
Pokaż wszystkie
 • 26 Wrzesień 2017 godz. 09:00 - 15:30
 • 27 Wrzesień 2017 godz. 09:00 - 15:30
w lokalizacji: Sala teatralna PKZ
 • 28 Wrzesień 2017 godz. 09:30 - 15:30
w lokalizacji: Pałac Kultury Zagłębia
Lokalizacja:
Pałac Kultury Zagłębia
Ceny biletów: 
wstęp wolny

Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2017 to przedsięwzięcie niezwykle cenne, otwierające przed ludźmi dotkniętymi szczególnymi trudnościami możliwość zaistnienia w społeczeństwie i świecie poprzez samorealizację twórczą. Ogromna potrzeba przeżywania tak wspaniałego doświadczenia przez uczestników przeglądu - osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, instruktorów i terapeutów uzasadniają sens i celowość realizacji przeglądu. Przedsięwzięcie ma być okazją do integracji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez wspólne uczestnictwo w prezentacjach artystycznych.

Cele przeglądu:

 • propagowanie i promocja twórczości artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej
 • zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i solistów
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką
 • pielęgnowanie tradycji ludowych
 • oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej
 • kształtowanie charakterów artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo
 • umożliwienie konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów
 • doskonalenie pracy artystycznej zespołów
 • szeroko pojęta integracja społeczna
 • możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie
 • podniesienie samooceny

 

26-27 września, godz. 9:00-15:30 - część artystyczna
28 września, godz. 9:30-15:30 - konferencja

Konferencja naukowo-szkoleniowa Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości.
Istnieje możliwość nabycia materiałów konferencyjnych z lat ubiegłych w formie elektronicznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.
 
Sesja I:
 • prof. zw. dr hab. Adam A. Zych Wstrzymaj się chwilo - geragogika losu i mądrości życiowej - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. prof. UJK Leszek Wieczorek Bezdroża starości z punktu widzenia prawa i kryminologii - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr n. med. Izabela Wróblewska Człowiek starszy we współczesnym świecie - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. prof. UP Zofia Szarota Zajęty czas wolny. Pasje, zainteresowania, aktywność - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek Żywienie osób starszych - czy znaczne modyfikacje diety są konieczne - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

przerwa kawowa

Sesja II:

 • dr Joanna Górna Wpływ aktywności umysłowej i ruchowej na zdrowie i los człowieka w okresie późnej dorosłości - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka Architektura w kontekście potrzeb seniora - Politechnika Wrocławska
 • dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek Choroba Alzheimera w rodzinie - Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. prof. UAM Dobroniega Trawkowska Dobre praktyki w pomocy osobom starszym i ich rodzinom - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Adam A. Zych
 • dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek
 • dr n. med. Izabela Wróblewska
 • dr hab. prof. UP Zofia Szarota
 • dr Joanna Górna
 • dr hab. prof. UJK Leszek Wieczorek
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
 • dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
 • dr hab. prof. UAM Dobroniega Trawkowska
 • mgr Andrzej Pacia

 

Organizator: Dom Pomocy Społecznej Pod Dębem w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy: Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia

Patronat honorowy: Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Patronat medialny: Telewizja Polska Katowice, Polskie Radio Katowice, nowe Nasze Sprawy

Lokalizacja na mapie