Placówki

Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej - konkurs plastyczny

Data wydarzenia:
08 Październik 2021 godz. 16:30
Lokalizacja:
Dom Kultury Ząbkowice

XI Miejski Konkurs Plastyczny "Mistrz Pędzla Dąbrowy Górniczej" odbędzie się 8 października 2021 o godz. 16:30 w PKZ Domu Kultury Ząbkowice.

Konkurs kierowany jest do dąbrowskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych - każda placówka może zgłosić nie więcej niż 2 przedstawicieli w każdej kategorii. Uczestników konkursu typuje nauczyciel, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. Zgłoszenia uczestnika dokonuje rodzic lub opiekun prawny na podstawie karty zgłoszeniowej. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczestników i ich rodziców lub prawnych opiekunów z regulaminem konkursu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa i przebieg konkursu opisuje załączony poniżej regulamin.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021.

DO POBRANIA
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIOWA

Lokalizacja na mapie