Wieczór Cecyliański

Wieczór Cecyliański będący Świętem Chórów i Muzyki, corocznie odbywa się w PKZ Domu Kultury Ząbkowice w okolicach 22 listopada, we wspomnienie Świętej Cecylii - patronki chórzystów, muzyków, organistów oraz grup wokalno-muzycznych.

Wydarzenie skupia miłośników i pasjonatów muzyki, zachęcając do twórczego spędzenia wolnego czasu, w miłej i rozśpiewanej atmosferze. Na Cecyliadę zapraszane zostają chóry i zespoły działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które prezentują dowolny repertuar, w tym również znane i lubiane utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Oprócz stałych "bywalców” co roku pojawiają się nowe grupy chętnie uczestniczące w imprezie, co świadczy o jej popularności i dobrej sławie.

Wieczór Cecyliański jest więc doskonałą okazją do prezentacji dorobku artystycznego oraz przyjemnego spędzenia czasu przy pięknych dźwiękach muzyki. Bo temu ma właśnie służyć dzień Świętej Cecylii. Muzyce i płynącej z niej radości.
 

Historia:

  • I Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2012 r.
  • II Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2013 r.
  • III Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2014 r.
  • IV Wieczór Cecyliański - 18 listopada 2015 r.
  • V Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2016 r.
  • VI Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2017 r.
  • VII Wieczór Cecyliański - 22 listopada 2018 r.

Fot. Tomasz Cichecki, Beata Wiszniewska, Marek Wesołowski