PKZ Dom Kultury Ząbkowice

PKZ Dom Kultury Ząbkowice
ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Centrala telefoniczna +48 32 733 88 00

Sekretariat, poziom I, pokój 128b
Gabriela Ormianin
tel.  +48 32 733 87 90
e-mail: gabriela.ormianin@palac.art.pl 

Instruktorzy, poziom I, pokój 128 
Teresa Jędras  
Tel. +48 32 733 87 91
e-mail: teresa.jedras@zabkowice.palac.art.pl

Administracja, wynajem pomieszczeń, poziom I, pokój 130
Agata Mikonowicz
Tel. +48 32 733 87 92
e-mail: agata.mikonowicz@palac.art.pl