KinoSzkoła - program edukacji medialnej

XII edycja programu - rok szkolny 2022/2023

Do pobrania:

Cennik:
- cena pojedynczego spotkania: 14 zł/os.
- karnet 5 spotkań: 60 zł/os. (śr. cena za spotkanie 12 zł)
- karnet 9 spotkań: 90 zł/os. (śr. cena za spotkanie 10 zł)
- okulary do projekcji 3D - 3 zł/szt. Okulary mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Kontakt:

Kamila Szwarc, tel. 668 450 642, 32 733 88 15
E-mail: kamila.szwarc@palac.art.pl

Fax: 32 733 87 87

Karty zgłoszenia należy wysyłać na powyższe dane. Zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 14 września 2021.

Komponenty programu:

  • KinoPrzedszkole - zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Czas trwania 60-75 min.
  • KinoPrzedszkole dla zerówki - 20 min zabawy edukacyjnej + projekcja pełnometrażowego filmu.
  • Cykl profilaktyczno-społeczny Filmowe drogowskazy - polecamy jako uzupełnienie godzin wychowawczych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstał w oparciu o treści podstaw programowych do nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmu. Cykl ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
  • Filmowy Alfabet - cykl trójwymiarowy - kierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej. 
  • Współczesne kino polskie wobec przeszłości - cykl dedykowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • Warsztaty społeczne - zajęcia intergracyjne - celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bardziej świadomego postrzegania siebie i swoich relacji z bliskimi. Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Tematyka zajęć warsztatowych jest zróżnicowana i odpowiednio dostosowana do wieku uczestników.
  • Warsztaty medialne - udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadznie dzieci w świat mediów wizualnych, tak aby nauczyły się się rozpoznawać podstawowe medie oraz poznały korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii. Cykl adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Tematyka zajęć warsztatowych jest zróżnicowana i odpowiednio dostosowana do wieku uczestników. 
  • Miniwykłady z historii filmu polskiego - cykl przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne).
  • KinoSzkoła seniora - cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla sieniorów i studentów UTW. Każdą projekcję filmową otwiera ok. 30-minutowa prelekcja związana z zagadnieniami psychologicznymi.

Aktulane program z tematyką zajęć filmowych oraz warsztatów medialnych znajduje się w katalogu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O programie:
Od listopada 2011 r. w Kinie Studyjnym Kadr realizowany jest Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła. Projekt ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do ich nauczycieli i wychowawców. Został przygotowany przez doświadczonych pedagogów, psychologów i filmoznawców na bazie podstaw programowych realizowanych w szkołach, a tytuły filmów dobrane są stosownie do konkretnego zagadnienia. Jego głównym celem jest wykorzystanie filmu i nowych mediów w edukacji „ku wartościom".

Program oparty jest na dwóch głównych komponentach: zajęciach z projekcją filmową oraz warsztatach medialnych. W trakcie zajęć przybliżamy uczestnikom treści i wartości zawarte w filmach, a także wyjaśniane są przekazy społeczne. Uczniowie poznają „kuchnię” filmową, dowiadują się o gatunkach kinowych, trikach stosowanych w reklamach czy technikach filmowania. W programie ujęto również zajęcia dla seniorów. Ze szkoleń korzystają także nauczyciele, poszerzając swą wiedzę na temat wykorzystania mediów w pracy dydaktycznej.

Od początku działania KinoSzkoły w Kinie Kadr, w zajęciach wzięło udział kilkdziesiąt tysięcy uczniów ze szkół z Dąbrowy Górniczej oraz okolic. KinoSzkoła realizowana jest przy wsparciu Sieci Kin Studyjny i Lokalnych oraz Filmoteki Narodowej. W 2013 r. program otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ponad to program posiada Certyfikat Filmoteki Narodowej i Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi.

Autorką projektu jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni i pedagożka, certyfikowana przez PISF i CEO terenerka edukacji filmowej. 

Oficjalna strona programu: www.kinoszkola.pl