Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:
 

1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1

roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji.

Powierzchnia użytkowa: 10589m2 , kubatura 37917m3  
 

2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 235m2 kubatura 1597m3
 

3. budynek Świetlicy Środowiskowej Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 399m2 kubatura 3586m3
 

4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

d. przegląd (pomiary) instalacji elektrycznej pomieszczeń wynajmowanych przez pocztę.

Powierzchnia użytkowa: 2034m2 kubatura 17300m3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 sekretariat

email: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 29.11.2016 r. godz. 12.00

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 694 416 003 w godzinach 9.00 do 15.00 pn. do pt.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.
 

Do pobrania:

 

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”