Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy

Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy".

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1, sekretariat pok. 330, do dnia 07.04.2016 r. do godz. 10.00 – decyduje termin wpływu.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego