Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów niezbędnych do ich świadczenia.

Oferty prosimy składać pisemnie do dnia 24 października 2016r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (pokój 330) Pałacu Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel. 32 733 88 19

Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1

Formularze ofertowe stanowią Załączniki Nr 2 i 3

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez Pałac Kultury Zagłębia.

ZAŁĄCZNIK