Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2018.

Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2017 r. o godz. 14:00.
 

Zamawiający:
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Plac Wolności 1

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w szczególności:

  • podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze
  • podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach najmu
  • podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ

Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej przedstawia załącznik. Dodatkowe pytania można kierować na adres podany poniżej.

Okres ubezpieczenia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sposób i termin składania ofert:
Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy przedłożyć w sekretariacie PKZ lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 07.12.2018 r. godz.14:00.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie ze statutem działalność PKZ obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych.

Ponadto w zakresie działalności PKZ znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie PKZ.

Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z.

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 

Do pobrania: