Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - namioty handlowe

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:

Zadanie 1. dostawę 7 szt. namiotów handlowych

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji – nie krótszy niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami - Małgorzata Fert 

Miejsce składania ofert: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl

Termin składania ofert upływa w dniu:10.07.2015 r. do godz.15.00

Szczegóły Techniczne - znajdują się w Załączniku Nr 1
 

Do pobrania:
Załącznik nr 1