Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe - meble

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:

Zadanie 1.
dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych
dostawę 17 sztuk stołów kwadratowych mobilnych składanych

Zadanie 2.
dostawę 70 sztuk krzeseł typu orte

Zadanie 3.
dostawę mebli biurowych:
2 sztuk szafy biurowej
7 sztuk regałów półotwartych
1 sztuki biurka wraz z kontenerem na kółkach
3 sztuk regałów otwartych 4 na 4 na kółkach
3 sztuk regałów otwartych 4 na 2  

Termin realizacji dot. zadania 1-3: 14 dni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji dot. zadania 1-3– nie krótszy niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami - Małgorzata Fert 

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-3: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl

Termin składania dot. zadania 1-3 ofert upływa w dniu: 14.07.2015 r. do godz.15.00

Szczegóły Techniczne dot. zadania 1-3- znajdują się w Załączniku Nr 1
 

Do pobrania:
Załącznik nr 1