Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe

Autor: Beata Maro

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:

 

Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych  mobilnych składanych

Zadanie 2. dostawę 17 sztuk  stołów kwadratowych mobilnych składanych

Zadanie 3. dostawę 70 sztuk krzeseł typu orte

Zadanie 4. dostawę 2 sztuk szafy biurowej

Zadanie 5. dostawę 7  sztuk regałów otwartych

Zadanie 6. dostawę 1 sztuki biurka wraz z kontenerem  na kółkach

Zadanie7.  dostawę 3 sztuk regałów otwartych 4 na 4 na kółkach

Zadanie 8. dostawę 3 sztuk regałów otwartych 4 na 2  

 

Termin realizacji dot. zadania 1-8: 14 dni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji dot. zadania 1-8: nie krótszy  niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami  -  Agnieszka Matyszczak 

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-8: oferty prosimy kierować na adres: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl

Termin składania dot. zadania 1-8 ofert  upływa w dniu:  19.06.2015

 

Do pobrania:

Szczegóły techniczne dotyczące zadań 1-8 

Uwaga!

Oferenci zobowiązują się do dostarczenia i odbioru  na własny koszt egzemplarzy pokazowych mebli do siedziby Zamawiającego Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 41-300 Dąbrowa Górnicza w wyznaczonym terminie.