Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu nagłośnieniowego - wybór najkorzystniejszej oferty

Autor: Jakub Kozieł

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego.

Zapytanie ofertowe

Poniżej dokument informujący o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze