Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu osobowo-dostawczego

Autor: Magdalena Koziak

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: zakup samochodu osobowo-dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla PKZ.

Pełna treść ogłoszenia
Klauzula informacyjna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej