Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Autor: Małgorzata Fert

Przedmiotem zamówienia jest uszycie z materiałów Wykonawcy i dostawa strojów z regionu "Krakowiacy Wschodni" (subregion Powiśle Dąbrowsko-Tarnowskie) dla Pałacu Kultury Zagłębia.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2017 r.  

Zamawiający informuje, że ewentualne pytania należy zgłaszać w formie pisemnej na adres sekretariat@palac.art.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. mailowo na adres sekreatariat@palac.art.pl 

Do pobrania: