Uniwersytet III Wieku

ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2013-14

Autor: Administrator

przyjmowane będąuniwersytet_zapisy_2013
w dniach  02 - 13.09.2013
w godz.   od 10:00  do  15:00   
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 52
/ budynek dawnej Szkoły Muzycznej /

Zapisu należy dokonać osobiście w punkcie rejestracyjnym.
Warunkiem przyjęcia słuchacza jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz uiszczenie wpisowego i opłaty semestralnej.