Relacje

Wymiana kulturalna

Autor: Maja Szwedzińska

W dniu 13.03.2015 r. Pałac Kultury Zagłębia odwiedzili uczniowe z V Liceum Ogólnokształcącego wraz z młodzieżą z Belgii, w ramach wymiany uczniowskiej. Młodzież obejrzała wystawę "Myśleć jak Leonardo...", gdzie zapoznali się ze sztuką współczesną, wysłuchali krótkiej prelekcji dot. znajdujących się na wystawie eksponatów, a następnie wzięli udział w warsztatach poświęconych kulturze ludowej, prowadzonych przez instruktora PKZ - panią Małgorzatę Kurtykę.