Relacje

Wyjątkowy wieczór muzyczny w Helikonie

Autor: Magdalena Koziak

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem...
Cytując księgę Koheleta ze Starego Testamentu można powiedzieć, że dzień 3 listopada w Klubie Osiedlowym Helikon był czasem wspomnień o artystach muzykach, których nie ma wśród nas, jednak pamięć po nich jest wciąż żywa. Taki wieczór muzyczny, pełen refleksji o przemijaniu, wzbogacony poezją napisaną przez Jadwigę Kubiczek i Marię Łechtańską, był niepowtarzalnym wydarzeniem. Publiczność ze skupieniem i dużym wzruszeniem wysłuchała utworów takich piosenkarzy jak Z. Wodecki, V. Villas, A. Jantar, C. Niemen, M. Grechuta, W. Houston, J. Lennon i wielu innych, będących ikonami polskiej i zagranicznej muzyki. Wykonawcami tego niepowtarzalnego wieczoru byli A. Kulik, A. Herman, N. Spadło, P. Stapel, J. Dąbrowska, J. Kubiczek, M. Łechtańska, R. Kozieł oraz zespół Non a capella. Całość została przygotowana przez E. Kaźmierską i J. Kołodzieja.

Tekst i fot. Elżbieta Kaźmierska