Pałac

Wokół Spisaka - konkurs wiedzy muzycznej

Autor: Olaf Otwinowski

Pierwsze z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi im. Michała Spisaka! Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Muzycznej Wokół Spisaka! Konkurs ma na celu rozbudzenie muzycznych zainteresowań uczniów szkół podstawowych w zakresie wiedzy o życiu i twórczości dąbrowskiego kompozytora. 

Każda ze zgłoszonych szkół będzie mogła wytypować maks. 3 uczestników, którzy wejdą do 50-osobowego składu konkursu (decyduje kolejność zgłoszeń). Konkurs odbędzie się w 3 etapach - do pierwszego i drugiego przystępują wszyscy uczestnicy. Pierwszym zadaniem jest dostarczenie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej dot. historii Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Zadanie drugie to pisemny test online z wiedzy o twórczości i życiu kompozytora. Do finału przejdzie 12 uczestników, z których każdy będzie musiał odpowiedzieć ustnie na 3 pytania związane z wylosowanym przykładem muzycznym.  Więcej informacji w załącznikach.

ORGANIZATOR
Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN
MATERIAŁY KONKURSOWE
KARTA ZGŁOSZENIA

 

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.