Relacje

Wigilijne spotkanie UTW

Autor: Olaf Otwinowski

W sali Agora Duża odbyło się spotkanie wigilijne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Świąteczne życzenia złożył nie tylko prezydent miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak, Artur Borowicz oraz reprezentacja Wyższej Szkoły Humanitas, które sprawuje opiekę merytoryczną nad uniwersytetem. Nie zabrakło również muzycznej prezentacji seniorów i poczęstunku, który miał miejsce w holu I piętra Pałacu Kultury Zagłębia.