Aktualności

V Kongres Ruchów Miejskich w PKZ

Autor: Olaf Otwinowski

19 maja br. Pałac Kultury Zagłębia to jedno z miejsc, w którym organizwany będzie V Kongres Ruchów Miejskich. Z tej okazji odbędzie się walne zgromadzenie członków Fed-KRM oraz spotkania tematyczne wraz z seansami pn. Kino o mieście. Hasło wiodące tegorocznego kongresu to: Demokracja Miast. Współodpowiedzialność za miasta. Celem ogólnym wydarzenia jest Wypracowanie odpowiedzi ruchów miejskich - ideowej, intelektualnej oraz praktycznych rekomendacji - na wyzwania, jakie dla miast przynoszą obecne zmiany polityczne, krajowe i globalne. Celem lokalnym natomiast będzie Integracja ruchów miejskich na Śląsku i Zagłębiu - merytoryczna, programowa, społeczna.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Progam V KRM:

Piątek, 19 maja / Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, Pl. Wolności 1

godz. 12:00-17:00
Nadzwyczajne walne zebranie członków Fed-KRM zwoływane według § 25 Statutu Fed-KRM. Udział biorą pełnomocnicy (z głosem stanowiącym) i członkowie organizacji należących do związku oraz zaproszeni goście. [w środku przerwa robocza]

godz. 12:00-16:00
Kino o mieście

godz. 16:30-17:00
Rejestracja uczestników KRM

godz. 17:00-17:30
Otwarcie Kongresu. 
Otwierają i witają: reprezentant nowych władz Fed-KRM z przedstawicielką Organizatorów ze Śląska i Zagłębia.

Wystąpienia:

 • Zarząd Fed-KRM : czym jest i skąd się wziął KRM, idea V KRM, wyniki walnego zebrania w pigułce.
 • Sylwia Widzisz-Pronobis, koordynatorka V KRM: dlaczego i po co KRM na Śląsku i w Zagłębiu?
 • Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
 • Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jako członek zarządu Związku Miast Polskich.
 • dr Andreas Billert, ojciec duchowy, intelektualny i ideowy KRM – odczytanie posłania do Kongresu.
 • Podstawowe informacje organizacyjne.

godz. 17:30-19:30
Spotkanie prezydentów i prezydentek progresywnych. Koordynuje je i prowadzi Joanna Erbel, Fundacja Blisko, Warszawa. Uczestniczą:

 • Robert Biedroń, prezydent Słupska,
 • Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej,
 • Ewa Całus, wiceburmistrz Wadowic,
 • Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania,
 • Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

godz. 19:30-21:00
Laboratorium Miast

od godz. 21:00 
After Party na Defum / wydarzenie otwarte