Edukacja artystyczna

Usłysz film. Kinomani audiodeskrypcji

Autor: Administrator

Program edukacji medialnej dla dzieci 

i młodzieży słabowidzących i niewidomych 

realizowany w ramach programu 
"Akademia Orange" .

Termin realizacji: marzec - maj 2013r.

PROGRAM 

 

Od marca 2013r. w Kinie KADR działającym przy Pałacu Kultury Zagłębia realizowany będzie pilotażowy projekt„Usłysz film. Kinomani audiodeskrypcji". Propozycja ta stanowi rozszerzenie pola prowadzonej edukacji filmowej, tym razem ukierunkowanej na potrzeby wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. 

W ramach realizowanego zadania odbędzie się 5 seansów kinowych z audiodeskrypcją, gdzie każdy film poprzedzony będzie wstępem prowadzonym przez specjalistę z zakresu edukacji filmowo-medialnej. Po każdej projekcji nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji, który posłuży do prowadzenie zajęć pofilmowych w szkole. Ponad to prowadzone będą także zajęcia warsztatowe mające na celu przygotowanie filmu animowanego w technice poklatkowej. 

Celem przygotowanego programu jest dostarczenie osobom niedowidzącym i niewidomym możliwości uczestnictwa w seansach kinowych, oraz włączenie filmów o wysokich walorach edukacyjnych do programu nauczania, a także przygotowanie i opublikowanie poprzez stronę Fundacji Orange, Pałacu Kultury Zagłębia oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach materiałów edukacyjnych - scenariuszy lekcji - do wykorzystania przez nauczycieli innych ośrodków.

Innym ważnym aspektem i celem pośrednim tego programu jest przygotowanie instytucji Pałacu Kultury Zagłębia do świadczenia usług na rzecz niewidomych i niedowidzących.

Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu „Akademia Orange edukacja kulturalna", którego organizatorem jest Fundacja Orange. Udział dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w projekcie jest bezpłatny. 

Termin realizacji programu to: marzec - maj 2013r.

Słowo od organizatora:
"Usłysz film. Kinomani audiodeskrypcji" to program innowacyjny w Dąbrowie Górniczej polegający na dostosowaniu oferty kulturalnej do możliwości percepcyjnych i kompetencji kulturowych osób niewidzących i niedowidzących. Liczymy, iż realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć barierę uniemożliwiającą tej grupie społecznej uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Mamy również nadzieję, że w przyszłości osoby niewidome z terenu Zagłębia Dąbrowskiego będą mogły uczestniczyć nie tylko w seansach filmowych ale także w wystawach oraz spektaklach teatralnych organizowanych przez naszą instytucję.

fundacjaorange-l1-rgb-nowe 
 
ORGANIZATOR:                                                    PARTNER:                                                     
logo_pkz_-_nowe.jpg
kino_i_loga
        
specjalny_orodek_szkolno-wychowawczy
kinoszkolalogo

PATRONAT:                                         PATRONAT MEDIALNY:                     

logo_nowe_ze_strony
                     
idabrowazajawka
tv_zaglebie
przeglad_dbrowski.jpg
 

https://www.youtube.com/watch?v=6k3Y4uPKvFo