Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - Z A P I S Y

Autor: Administrator
uniwersytet-zapisy-2014UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Z A P I S Y
na
ROK AKADEMICKI 2014/2015

                      
przyjmowane będą
w dniach  01 - 12.09.2014
w godz. od 10:00 do 15:00   
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 52
/ budynek dawnej Szkoły Muzycznej

Zapisu należy dokonać osobiście w punkcie rejestracyjnym.
Warunkiem przyjęcia słuchacza jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz uiszczenie wpisowego i opłaty semestralnej.