Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Autor: Administrator
logo-utw
   
Osiągnięcie wieku emerytalnego i odsunięcie od czynnego
życia zawodowego oraz zmniejszenie intensywności życia rodzinnego powoduje, że
czujemy się w pewnym sensie odrzuceni  i  opuszczeni.  Nadmiar
 wolnego  czasu,  bezczynność i kurczące się grono przyjaciół,
może przyśpieszyć procesy starzenia się.  Alternatywą na przeciwdziałanie
temu zjawisku jest  Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w 2007 roku
jako kolejna oferta Amatorskiego Ruchu Artystycznego Pałacu Kultury Zagłębia,
skierowana do osób w wieku dojrzałym, pokazująca, że aktywność w życiu nie musi
kończyć się wraz z przejściem na emeryturę. Dopiero teraz możemy pozwolić sobie
na realizację planów, na które do tej pory nie mieliśmy czasu i możemy wreszcie
pomyśleć o sobie.     

18 października 2007r. po raz pierwszy zabrzmiał Gaudeamus w UTW a wykład
inaugurujący  „Globalizacja - szanse i zagrożenia" wygłosił Rektor
Wyższej Szkoły Humanitas Prof. WSH dr Jerzy Kopel. Uniwersytet Trzeciego Wieku
działa pod opieką naukową  Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Współpracujemy również z Muzeum Miejskim „Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej
w zakresie realizacji wykładów o tematyce historyczno - etnograficznej,  z Akademią Językową  „openSchool"
oraz  ze Szkołą Tańca „MARENGO".

 • Opiekun naukowy z ramienia WSH -  mgr Ewa Kraus, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
  WSH
 • Opiekun merytoryczno-organizacyjny z
  PKZ - Małgorzata Grabiwoda
 • Nad działalnością merytoryczną UTW
  czuwa Rada Programowa
 • Organem wspomagającym i opiniującym
  jest Samorząd Słuchaczy

SŁUCHACZEM  Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać
każda osoba, która zakończyła pracę zawodową (emeryt, rencista), bez względu na
poziom swojego wykształcenia. Słuchaczem można być przez wiele lat.

ZAPISY SŁUCHACZY potwierdzające ich udział w zajęciach w następnym roku
akademickim przeprowadza się co roku w I połowie września.

ZAPISY NOWYCH SŁUCHACZY odbywają się w I połowie  września - przy zapisie
należy wypełnić deklarację oraz dokonać wpłaty wpisowego i opłaty semestralnej w kasie PKZ.

Trochę statystyki:
W roku akademickim 2007/2008   uczęszczało  175 osób
W roku akademickim 2008/2009   uczęszczało  205 osób
W roku akademickim 2009/2010   uczęszczało  350 osób
W roku akademickim 2010/2011   uczęszczało  452 osoby
W roku akademickim 2011/2012   przyjęliśmy   423 osoby  

Prowadzący zajęcia to pracownicy naukowi, wykładowcy
akademiccy, nauczyciele i
praktycy. Zapewniają oni zajęcia na wysokim poziomie.

Słuchacze UTW uczestniczą w:
- wykładach audytoryjnych, odbywających  się trzy razy w miesiącu,
- spotkaniach okolicznościowych,
- sekcjach zainteresowań.

Wszystkie zajęcia odbywają się w tygodniu, w większości w godzinach
dopołudniowych.

W tym roku naszym słuchaczom proponujemy zajęcia w
następujących sekcjach:

 • Historyczno -etnograficzna  
 • Globtroter
 • Gimnastyka rekreacyjna 
 • Gimnastyka chińska  TAI - CHI  
 • Joga  
 • Zajęcia taneczne                      
 • Malarstwo i rysunek
                                   
 • Literacka                                                                                                                                          
 • Hobby: haft i
  makrama                                                                                                        
 • Zajęcia
  komputerowe                                                                                    
 • Lektorat języka  angielskiego  
 • Lektorat języka
  hiszpańskiego
 • Muzyczna -
  chór
 • Dziennikarska
 • Spotkania z
  książką
 • Warsztaty z kultury
  języka

W przypadku odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość
zorganizowania również innych sekcji zainteresowań.

UWAGA: rok 2011/12  - wpisowe do UTW - 10
zł. ; opłata semestralna - 30 zł. 

   Opłaty za zajęcia: 
 • Gimnastyka rekreacyjna   - 18,- zł. /m-c
 • Zajęcia
  taneczne     - 18,- zł. /m-c
 • Joga   - 25,- zł. / m-c
 • Gimnastyka  TAI - CHI   - 18,- zł. /m-c
 • Zajęcia
  komputerowe    60 zł do 70,- zł. /semestr
 • Lektorat jęz.
  angielskiego w PKZ  - 60,- zł. /m-c

17.10.2011 godz.12:00  - Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

DO POBRANIA: pdf HARMONOGRAM ZAJĘĆ II SEMESTR 2011/12    pdf REGULAMIN UTW 2011