Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Autor: Administrator

poniedziałek
4 luty

godz.
11:00
Sala
Kameralna PKZ


Z
A P R A S Z A M Y

Słuchaczy
UTW
na
W
Y K Ł A D


dr
Michała Kaczmarczyka


rzecznika
prasowego WSH

Jak
sprzedać polityka? Wprowadzenie do marketingu politycznego"