Pałac Kultury Seniora

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Autor: Administrator
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
działa w Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej
pod opieką naukowo-dydaktyczną
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

u3w
Osiągnięcie wieku
emerytalnego i odsunięcie od czynnego życia zawodowego oraz
zmniejszenie intensywności życia rodzinnego powoduje, że czujemy
się w pewnym sensie odrzuceni i opuszczeni. Nadmiar wolnego czasu,
bezczynność i kurczące się grono przyjaciół, może
przyśpieszyć procesy starzenia się.

Alternatywą na
przeciwdziałanie temu zjawisku jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał jako kolejna
oferta Amatorskiego Ruchu Artystycznego PKZ, skierowana do osób
w wieku dojrzałym, pokazująca, że aktywność w życiu nie musi
kończyć się wraz
z przejściem na emeryturę.
Dopiero teraz możemy pozwolić sobie na realizację planów,
na które do tej pory nie mieliśmy czasu i możemy wreszcie
pomyśleć o sobie.

18 października 2007r w
Pałacu Kultury Zagłębia odbyła się uroczysta

Inauguracja Roku Akademickiego
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

Po złożeniu uroczystego
ślubowania przez przedstawicieli studentów - słuchaczy,
wykład inauguracyjny
„Globalizacja - szanse i zagrożenia"
wygłosił Rektor Wyższej
Szkoły Humanitas Prof. dr hab. Jerzy Kopel.

Tak więc rozpoczęliśmy pierwszy
rok działalności.

 • Opiekunem naukowo - dydaktycznym
  UTW jest dr Leszek Wieczorek.
 • Nad działalnością merytoryczną
  UTW czuwa Rada Programowa
 • Organem wspomagającym i
  opiniującym jest Samorząd Słuchaczy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ UTW na
semestr I

WYKŁADY:
5.11.07 godz. 11:00 dr Michał
Kaczmarek - „Media"
15.11.07 godz. 17:00
Porozmawiajmy o sztuce - „ Nie wszystko piękne co się świeci
czyli kilka
refleksji na temat piękna" - kurator galerii Sonia Wilk

3.12.07 godz. 11:00 prof. dr
hab. Kazimierz Czarnecki - „Psychologiczne aspekty
rozwoju
człowieka dorosłego"

13.12.07 godz. 17:00
Porozmawiajmy o sztuce - „Piękno natury jako inspiracje artystów" kurator galerii Sonia Wilk
7.01.08 godz. 11:00 dr
Aleksandra Wendkowska Dyrektor BT Rzecznika Praw
Obywatelskich - „Prawa człowieka"
20.01.08 godz. 17:00
Porozmawiajmy o sztuce -„Pamiętajcie o ogrodach - ogrody w
ujęciu filozoficznym i estetycznym" - kurator galerii Sonia
Wilk

Wykłady, prelekcje, zajęcia
tematyczne z zakresu medycyny, żywienia, po uzgodnieniu tematyki,
będą podawane na bieżąco w każdym miesiącu.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE /
ćwiczenia/:

 • Klub taneczny ( taniec
  towarzyski) środy - godz. 10:00
 • Sekcja hobbystyczna ( makrama,
  haft itp.) środy - godz. 11:00
 • Sekcja malarstwa i rysunku
  czwartki - godz. 11:00
 • Klub GLOBTROTERA
  czwartki - godz. 9:45
 • Klub ESPERANTO
  termin do uzgodnienia po zapisach

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

9.11.07 godz. 17:00 Wernisaż
wystawy Jan Nowak - Grafika

21.11.07 godz. 15:30 Biesiada
„Seniorzy - Seniorom"
14.12.07 godz. 17:00 Wernisaż
wystawy poplenerowej - Jurgów 2007
25.01.08 godz. 17:00 Wernisaż
wystawy - „Jubileusz 50-lecia PKZ"

Na zajęcia warsztatowe obowiązują
zapisy, inne sekcje do utworzenia po konsultacjach ze słuchaczami.