Zamówienia publiczne

Unieważnienie zadania nr 9 z zapytania cenowego

Autor: Magdalena Koziak

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zaprasza do składania ofert na:

Zadanie 1.   dostawę 4 kpl. projektorów z wyposażeniem
Zadanie 2.   dostawę 3 kpl. stołów do tenisa z wyposażeniem
Zadanie 3.   dostawę 3 szt. telewizorów 58-60” LED
Zadanie 4.   dostawę 6 szt. laptopów, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. routera
Zadanie 5.   dostawę 1 kpl. keyboard wraz z sztywnym futerałem oraz stojakiem
Zadanie 6.   dostawę 10 szt. stalowych ławek parkowych
Zadanie 7.   dostawę 30 kpl zestawów biesiadnych
Zadanie 8.   dostawę 2 kpl konsoli Xbox One
Zadanie 9.   dostawę 6 zestawów sprzętu nagłośnieniowego
Zadanie 10. dostawę 7 szt. namiotów handlowych

Termin realizacji dot. zadania 1-10: 14 dni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji dot. zadania 1-10– nie krótszy niż 24 miesiące

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami - Agnieszka Matyszczak

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-10: oferty prosimy kierować na adres: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl

Termin składania dot. zadania 1-10 ofert upływa w dniu: 12.06.2015 r.
 

Zadanie 9 na dostawę 6 zestawów sprzętu nagłośnieniowego  - z zapytania cenowego z dnia 3 czerwca 2015 roku - zostaje unieważnione. Wkrótce zostanie ogłoszone  nowe postępowanie na powyższe zadanie.