Pałac

Światowy Kongres Klastrów 2015 w PKZ

Autor: Małgorzata Fert

Światowy Kongres Klastrów trwa! Wydarzenie o randze międzynarodowej, w którym biorą udział przedstawiciele światowego biznesu, polityki i nauki. Kongres ma na celu usprawnienie komunikacji między polskimi i zagranicznymi klastrami, wykorzystania ich potencjału z korzyścią dla gospodarki – co jednoznacznie wpisuje się w tegoroczne hasło imprezy „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

Klastry to nic innego jak grupa współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, funkcjonujących na określonym obszarze geograficznym, które wywodzą się z pokrewnych sektorów i pozostających ze sobą w określonych zależnościach. Ich głównym celem jest napędzanie rozwoju gospodarczego.

Goście kongresu, biorą udział w sesjach, związanych z usprawnieniem gospodarki lokalnej, krajowej oraz światowej. Poruszane są również kwestie życia publicznego oraz zarządzania, integracji i finansowania klastrów. Wszystko w przemiłej atmosferze i w otoczeniu wydarzeń towarzyszących, jak np.: prezentacje polskich innowacji w dziedzinie robotyki i technologii IT. Jest to również okazja do podzielenia się polską kulturą z uczestnikami, pochodzącymi ze wszystkich stron świata m.in.: Afryki, Indii Stanów Zjednoczonych i Europy. W imprezie biorą również udział komisarze UE oraz dyplomaci z ponad 80 ambasad.

Organizacja Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej to nie tylko promocja całego miasta i regionu, ale i szansa na wypracowanie innowacji, sprzyjających naszej gospodarce.

Na czas trwania Światowego Kongresu Klastrów, budynek PKZ jest dostępny tylko dla uczestników kongresu. Wszystkie zajęcia artystyczne nie odbędą się. Nieczynne jest także Kino Kadr, Galeria PKZ oraz kawiarnia.

 

Tekst: Olaf Otwinowski
Zdjęcia: Jakub Kozieł