Relacje

Sukces Kabaretu Pardąsik

Autor: Olaf Otwinowski

Kabaret Pardąsik działający w ŚŚ Ujejsce przy SP 25, zajął II miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym PROFORMA, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W konkursie brało udział osiem szkół podstawowych z całego regionu.

Młodzi wykonawcy przedstawili sztukę teatralną pt. Zrywam się stąd opowiadającą w humorystyczny sposób o przełamywaniu stereotypów i szukania w życiu własnej drogi. Jako główny rekwizyt w spektaklu brała udział biała szarfa imitująca różne rzeczy min.: smartfon, ramkę obrazu, welon panny młodej itp.

Autorem przedstawienia oraz opiekunem artystycznym grupy jest instruktor PKZ Jarosław Cyba. Szkolną grupą kabaretową opiekuje się Ewa Dziura. Spektakl można obejrzeć poniżej.  Gratulujemy!