Aktualności

Specjalista Informatyk poszukiwany!

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydata na stanowisko
specjalista informatyk.

 

Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

- wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka;
- umiejętności analityczne oraz logicznego myślenia;
- wysoka samodzielność w celu znalezienie rozwiązania problemu;
- wysoka kultura osobista i dobra organizacja czasu pracy;
- podstawowa znajomość środowiska wirtualnego Cirtrix;
- znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
- znajomość i świadomość  przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ochrony danych osobowych;
- znajomość sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych w podstawowym zakresie technologii IP, routing, switching, VLAN, LACP, STP oraz metod zabezpieczenia i kontroli dostępu do urządzeń;
- bardzo dobra znajomość instalacji i konfiguracji systemów Microsoft Windows, umiejętności z zakresu diagnozy i rozwiązania przyczyn nieprawidłowo działającego oprogramowania użytkowego;
podstawowa znajomość środowiska Windows Server (SBS2011/2008), Active Directory/ DNS/ DHCP/ Sharepoint/Exchange;
- praktyczna znajomość środowiska Linux konfiguracji usług PHP, Apache, MySQL, DHCP, TFTP, LDAP, SAMBA, CUPS, CRON, SSH, LVM, RAID;
- umiejętność instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, peryferiów (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery), sprzętu sieciowego (przełączniki sieciowe, routery), serwery NAS (iSCSI, NFS);
- umiejętność diagnozy usterek sprzętu informatycznego i ich usuwania;
- bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office;
- znajomość zagadnień dot. ochrony antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej;
- podstawowa znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL, Postgresql;
- znajomość technologii VOIP i diagnozy problemów i usterek;
- umiejętności i praktyka w przygotowaniu specyfikacji zakupowej sprzętu i oprogramowania, również sprzętu serwerowego i macierzy; 

Dodatkowe atuty:

- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra rganizacja czasu pracy, komunikatywność;
- mile widziane prawo jazdy kat. B;
- znajomość i swobodne poruszanie się po toolkit xe Citrix Xenserver;
- znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych HP/Cisco/Mikrotik/Unify
- doświadczenia w konwersji maszyn wirtualnych P2V, V2V;
- doświadczenia lub styczność z zagadnieniami związanymi z administracją systemem ERP Symfonia firmy SAGE, bazami danych Pervasive;
- dobra znajomość jednego z języków skryptowych (bash, Perl, Python);
- znajomość języka PHP i doświadczenie w tworzeniu stron internetowych;
- znajomość domeny Active Directory na poziomie wewnętrznych mechanizmów i powiązanych z nią usług składowych (Kerberos, LDAP, DNS, DHCP, SAMBA, WINS itd.);
- znajomość systemu backupu Bacula; 
- doświadczenia w zarządzaniu zaporą UTM;
- znajomość systemów zarządzania treścią CMS (Drupal, Wordpress) w zakresie ich utrzymania (aktualizacja rdzenia, wtyczek, modyfikacja kodu PHP);
- znajomość systemu monitoringu Nagios.

Główne obowiązki:

 1. Praca jako druga linia wsparcia helpdesk w trudniejszych problemach ze sprzętem i oprogramowaniem w Pałacu Kultury Zagłębia i jego placówkach.
 2. Prowadzenie bieżących spraw zakupów i zaopatrzenia PKZ w potrzebny sprzęt informatyczny i oprogramowanie, przygotowanie dokumentacji i procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych w zgodzie z wewnętrznym regulaminem zakupów.
 3. Zapewnienie podstawowego wsparcia użytkowników w oprogramowaniu ERP Symfonia, Płatnik, podpis elektroniczny, systemy bankowe.
 4. Pomoc użytkownikom z zakresu pakietu MS Office.
 5. Instalacja i regularna aktualizacja oprogramowania oraz systemów operacyjnych stanowiskach roboczych. Reagowanie na zgłoszone problemy i usterki.
 6. Instalacja i konfiguracja nowego sprzętu informatycznego.
 7. Zarządzanie zakupionymi licencjami, prowadzenie ewidencji.
 8. Bieżące sporządzanie dokumentacji sieci teleinformatycznej i systemów PKZ.
 9. Udział w ciekawych projektach mających na celu dywersyfikację usług oraz zapewnienie ich wysokiej dostępności.
 10. Poszukanie rozwiązań zastępczych dla obecnie funkcjonujących usług wśród wolnego oprogramowania na licencji GNU („uwalnianie” licencji CAL) – system pocztowy, globalny kalendarz, portal wewnętrzny itp.
 11. Udział w opracowywaniu i przygotowaniu planu Disaster Recovery.
 12. Udział w dostosowywanie i szukanie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo danych. Analiza ryzyka, wdrażanie mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających zgodność z przepisami RODO oraz współpraca z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

Co możemy zaoferować:

- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
- udział w ciekawych projektach mających na celu rozwój i wdrożenie wolnego oprogramowania opensource;
- praca w płaskiej strukturze na zasadach partnerstwa;
- możliwość zdobycia doświadczanie oraz wymiany doświadczeń;
- praca w prestiżowym budynku, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Pałacu Kultury Zagłębia;
- możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach tematycznych;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat;
  - dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista informatyk. Data i podpis …………………………………………

 1. Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 14 września 2018 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza       z dopiskiem REKRUTACJA - INFORMATYK

lub mailem na adres: sekretariat@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista informatyk w terminie od 20.08.2018r. do 30.09.2018r.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do podanych danych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania